• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บันทึกวิดีโอการอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางการบริหาร หัวข้อ “ผู้บริหารแห่งอนาคตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ช่วงที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2565

รับชมบันทึกวีดิโอการอบรม (คลิกที่นี่) เริ่มนับ 01 กันยายน 2557