ฝ่ายซ่อมบำรุง

รับผิดชอบในการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน และระบบการจ่ายไอร้อน

ระบบปรับอากาศ
- ระบบปรับอากาศรวมศูนย์
- ระบบเครื่องทำความเย็น

ระบบคีย์การ์ด

การอนุรักษ์พลังงาน
- เป็นผู้รับผิดชอบพลังงานประจำอาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักพลังงาน

ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบประปา
- ระบบโทรศัพท์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย

งานบริการ
- ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- งานธุรการ

 

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

view all

news RSS FEED    เริ่มนับ 01 กันยายน 2557